آموزش تحلیل تکنیکال - مگاوید

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | (نکاتی مربوط به معاملات سهام )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-15T08:34:43+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | (نکاتی مربوط به معاملات سهام )

قسمت هفتم : آموزش تحلیل تکنیکال - روندهای قیمت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:42+04:30
قسمت هفتم : آموزش تحلیل تکنیکال - روندهای قیمت - صالح فردوسی

قسمت یازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای کلاسیک - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:41+04:30
قسمت یازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای کلاسیک - صالح فردوسی

قسمت دوازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:40+04:30
قسمت دوازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش اول - صالح فردوسی

قسمت سیزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:39+04:30
قسمت سیزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت چهاردهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای هارمونیک - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:39+04:30
قسمت چهاردهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای هارمونیک - صالح فردوسی

قسمت پانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه ای بر الیوت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:38+04:30
قسمت پانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه ای بر الیوت - صالح فردوسی

قسمت شانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش و نکات متاتریدر - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:28:38+04:30
قسمت شانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش و نکات متاتریدر - صالح فردوسی

قسمت اول : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:46+04:30
قسمت اول : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه - صالح فردوسی

قسمت دوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 1 بازدید 2021-06-12T06:07:43+04:30
قسمت دوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش اول - صالح فردوسی

قسمت سوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:40+04:30
قسمت سوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت چهارم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش سوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:40+04:30
قسمت چهارم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش سوم - صالح فردوسی

قسمت پنجم : آموزش تحلیل تکنیکال - دره ها و قله ها در نمودار قیمتی - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:39+04:30
قسمت پنجم : آموزش تحلیل تکنیکال - دره ها و قله ها در نمودار قیمتی - صالح فردوسی

قسمت ششم : آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:39+04:30
قسمت ششم : آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت - صالح فردوسی

قسمت هشتم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:38+04:30
قسمت هشتم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش اول - صالح فردوسی

قسمت نهم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:37+04:30
قسمت نهم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت دهم : آموزش تحلیل تکنیکال - فیبوناچی - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:07:37+04:30
قسمت دهم : آموزش تحلیل تکنیکال - فیبوناچی - صالح فردوسی

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس (ترکیب برخی الگوهای کندل استیک )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T12:04:59+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس (ترکیب برخی الگوهای کندل استیک )

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( مقابله با پول بک عمیق )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T12:04:55+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( مقابله با پول بک عمیق )

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس ( نکات و ترفند هایی درتحلیل تکنیکال )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T12:04:47+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس ( نکات و ترفند هایی درتحلیل تکنیکال )

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( شش اصل مهم تکنیکال )

آموزشی 1 بازدید 2021-06-08T12:04:46+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( شش اصل مهم تکنیکال )

آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( توضیحی برنمودار های خطی و میله ای )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T12:04:43+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال بورس | ( توضیحی برنمودار های خطی و میله ای )

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 165

آموزشی 0 بازدید 2021-06-02T01:01:54+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 165

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 164

آموزشی 0 بازدید 2021-06-02T01:01:52+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 164

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 161

آموزشی 2 بازدید 2021-06-02T00:40:50+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 161

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 162

آموزشی 1 بازدید 2021-06-02T00:40:47+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 162

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 163

آموزشی 0 بازدید 2021-06-02T00:40:44+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 163

آموزش رسم فیبوناچی در نرم افزارها - بهترین ابزار تحلیل ارز دیجیتال - سهام

آموزشی 0 بازدید 2021-06-01T22:55:52+04:30
آموزش رسم فیبوناچی در نرم افزارها - بهترین ابزار تحلیل ارز دیجیتال - سهام

تهران کریپتو - جلسه هجدهم آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

علم و تکنولوژی 0 بازدید 2021-05-30T00:18:14+04:30
جلسه هجدهم آموزش ترید در بازارهای مالی مبحث آموزش : آشنایی با اندیکاتور لاینر و معرفی نموداری هیکی آشی یکی از بهترین نمودارهای نمایش سهم ، الهام گرفته از نم...

تهران کریپتو - جلسه هفدهم آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

علم و تکنولوژی 0 بازدید 2021-05-25T02:24:18+04:30
تهران کریپتو - جلسه هفدهم آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

آموزشی 0 بازدید 2021-05-22T14:31:51+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 151

آموزشی 3 بازدید 2021-05-20T18:44:08+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 151

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 152

آموزشی 3 بازدید 2021-05-20T18:44:07+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 152

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 148

آموزشی 0 بازدید 2021-05-19T01:19:48+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 148

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 149

آموزشی 0 بازدید 2021-05-19T01:19:39+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 149

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 150

آموزشی 0 بازدید 2021-05-19T01:19:30+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 150

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 144

آموزشی 1 بازدید 2021-05-18T13:46:51+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 144

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 145

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T13:46:33+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 145

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 135

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T10:38:13+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 135

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 137

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T10:37:30+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 137

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 132

آموزشی 1 بازدید 2021-05-18T09:55:58+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 132

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 133

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T09:55:40+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 133

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 130

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T09:34:52+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 130

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 131

آموزشی 2 بازدید 2021-05-18T09:34:41+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 131

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 128

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T15:25:31+04:30
آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 128

آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 3_فیبوناچی/19

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T11:34:42+04:30
موضوع: فیبوناچی و بازار سرمایه (قسمت نوزدهم) مدرس: مهندس احسان کامیابی

آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 3_فیبوناچی/20

آموزشی 2 بازدید 2021-05-17T11:34:35+04:30
موضوع: فیبوناچی و بازار سرمایه (قسمت بیستم) مدرس: مهندس احسان کامیابی

آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 3_فیبوناچی/21

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T11:34:32+04:30
موضوع: فیبوناچی و بازار سرمایه (قسمت بیست و یکم) مدرس: مهندس احسان کامیابی
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال