آموزش زبان آلمانی اعداد ۱تا۵ صبا فقیهی

آموزش زبان آلمانی اعداد ۱تا۵ صبا فقیهی

آموزش زبان آلمانی اعداد ۱تا۵ صبا فقیهی
آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی -نکات ساده زبان آلمانی -

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی -نکات ساده زبان آلمانی -

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی -نکات ساده زبان آلمانی -
آموزش زبان آلمانی - اسم

آموزش زبان آلمانی - اسم

کمی بیشتر راجع به مبحث اسم بخونیم. گفتیم تمام اسامی، یک جنس و به تبعش یک آرتیکل دارن: مذکر، مونث، خنثی. der , die , das این ها آرتیکل های مشخص هستند یعنی وقت...
schenkenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-فعل و هم خانواده

schenkenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-فعل و هم خانواده

schenkenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-فعل و هم خانواده
worauf  و womit آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- فرق میان

worauf و womit آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- فرق میان

worauf و womit آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- فرق میان
Cariآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-کریسمس همراه با خانواده

Cariآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-کریسمس همراه با خانواده

Cariآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-کریسمس همراه با خانواده
gehenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل

gehenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل

gehenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل
to hear و to listen آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-تفاوت افعال

to hear و to listen آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-تفاوت افعال

to hear و to listen آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-تفاوت افعال
افعال با داتیو و آکوزاتیو آموزش زبان آلمانی

افعال با داتیو و آکوزاتیو آموزش زبان آلمانی

سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه . این ویدیو در رابطه با افعال با داتیو و آکوزاتیو است . امیدوارم براتون مفید باشه
آموزش زبان آلمانی - بخش چهارم اعداد

آموزش زبان آلمانی - بخش چهارم اعداد

ادامه اعداد در زبان آلمانی(اعداد بین 30 تا 90): 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig . ️ دقت کنید که اعدا...
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( خرید لباس )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( خرید لباس )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( خرید لباس )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( صفت فاعلی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( صفت فاعلی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( صفت فاعلی )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( فعل برتر آلمانی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( فعل برتر آلمانی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( فعل برتر آلمانی )
حروف اضافه دوقلو در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com

حروف اضافه دوقلو در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com

حروف اضافه دوقلو در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com
همه چیز درمورد کار در آلمان! / www.almanist.com

همه چیز درمورد کار در آلمان! / www.almanist.com

همه چیز درمورد کار در آلمان! / www.almanist.com
فعل های جدانشدنی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com

فعل های جدانشدنی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com

فعل های جدانشدنی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com
کلمات پرسشی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com

کلمات پرسشی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com

کلمات پرسشی در زبان آلمانی در یک نگاه! / www.almanist.com
جملات نسبی در زبان آلمانی چه هستند؟ / www.almanist.com

جملات نسبی در زبان آلمانی چه هستند؟ / www.almanist.com

جملات نسبی در زبان آلمانی چه هستند؟ / www.almanist.com
نگاهی به افعال بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

نگاهی به افعال بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

نگاهی به افعال بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com
نگاهی به افعال با قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

نگاهی به افعال با قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

نگاهی به افعال با قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com
50 فعل بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

50 فعل بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com

50 فعل بی قاعده در زبان آلمانی! / www.almanist.com
گردش شهری در آلمان! / www.almanist.com

گردش شهری در آلمان! / www.almanist.com

گردش شهری در آلمان! / www.almanist.com
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل gehen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل gehen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل gehen )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده schenken )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده schenken )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده schenken )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( کریسمس همراه با خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( کریسمس همراه با خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( کریسمس همراه با خانواده )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( تفاوت افعال to hear و to listen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( تفاوت افعال to hear و to listen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( تفاوت افعال to hear و to listen )
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فرق میان worauf  و womit )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فرق میان worauf و womit )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فرق میان worauf و womit )
وسایل مدرسه به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com

وسایل مدرسه به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com

وسایل مدرسه به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com
فعل در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com

فعل در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com

فعل در زبان آلمانی چیست؟ / www.almanist.com
آرزوهاتو به زبان آلمانی بگو! / www.almanist.com

آرزوهاتو به زبان آلمانی بگو! / www.almanist.com

آرزوهاتو به زبان آلمانی بگو! / www.almanist.com
همه چیز درمورد آب و هوا به زبان آلمانی! / www.almanist.com

همه چیز درمورد آب و هوا به زبان آلمانی! / www.almanist.com

همه چیز درمورد آب و هوا به زبان آلمانی! / www.almanist.com
تغذیه آلمانی ها چطوریه؟ / www.almanist.com

تغذیه آلمانی ها چطوریه؟ / www.almanist.com

تغذیه آلمانی ها چطوریه؟ / www.almanist.com
انواع اکسسوری ها به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع اکسسوری ها به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع اکسسوری ها به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
چطور به زبان آلمانی تشکر کنم؟ / www.almanist.com

چطور به زبان آلمانی تشکر کنم؟ / www.almanist.com

چطور به زبان آلمانی تشکر کنم؟ / www.almanist.com
دفترکار به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

دفترکار به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

دفترکار به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
چطور به زبان آلمانی پیشنهاد بدیم؟ / www.almanist.com

چطور به زبان آلمانی پیشنهاد بدیم؟ / www.almanist.com

چطور به زبان آلمانی پیشنهاد بدیم؟ / www.almanist.com
اسامی حیوانات وحشی به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com

اسامی حیوانات وحشی به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com

اسامی حیوانات وحشی به زبان آلمانی و انگلیسی چی میشه؟ / www.almanist.com
اسامی حیوانات اهلی به زبان انگلیسی و آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

اسامی حیوانات اهلی به زبان انگلیسی و آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

اسامی حیوانات اهلی به زبان انگلیسی و آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
چرا زبان آلمانی یاد می گیری؟ / www.almanist.com

چرا زبان آلمانی یاد می گیری؟ / www.almanist.com

چرا زبان آلمانی یاد می گیری؟ / www.almanist.com
آموزش رنگ ها به همراه اعداد! / www.almanist.com

آموزش رنگ ها به همراه اعداد! / www.almanist.com

آموزش رنگ ها به همراه اعداد! / www.almanist.com
همه چیز درمورد کریسمس به زبان آلمانی و انگلیسی! / www.almanist.com

همه چیز درمورد کریسمس به زبان آلمانی و انگلیسی! / www.almanist.com

همه چیز درمورد کریسمس به زبان آلمانی و انگلیسی! / www.almanist.com
انواع وسایل نقلیه به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع وسایل نقلیه به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع وسایل نقلیه به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
آموزش زبان آلمانی - مبحث اسم

آموزش زبان آلمانی - مبحث اسم

تو پست امروز میخوایم کمی به مبحث اسم در زبان آلمانی بپردازیم. اسم به کلمه‌ای گفته میشه که باهاش انسان یا غیرانسان رو خطاب میکنیم؛ اسامی در زبان آلمانی ب...
انواع سازهای موسیقی به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع سازهای موسیقی به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع سازهای موسیقی به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
انواع مدل کفش به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع مدل کفش به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com

انواع مدل کفش به زبان آلمانی چی میشه؟ / www.almanist.com
همه چیز درباره اینترنت به زبان آلمانی! / www.almanist.com

همه چیز درباره اینترنت به زبان آلمانی! / www.almanist.com

همه چیز درباره اینترنت به زبان آلمانی! / www.almanist.com