اهل بیت - مگاوید

اهل بیت

نماهنگ زیبا از کربلایی محمد حسین پویانفر

مذهبی 15 بازدید 2021-06-18T20:40:50+04:30
نماهنگی زیبا از مداح خوب اهل بیت کربلایی محمد حسین پویانفر واقعا مداحی هاشون خیلی زیباست

ذکرغروب جمعها:نوآهنگ زیبا ودلنشین

مذهبی 22 بازدید 2021-06-18T14:22:47+04:30
ذکرغروب جمعها:نوآهنگ زیبا ودلنشین

قرائتی / انتخابات؛ دقت در انتخاب برنامه 27 خرداد 1400

مذهبی 2 بازدید 2021-06-18T11:34:49+04:30
قرائتی / انتخابات؛ دقت در انتخاب برنامه 27 خرداد 1400

#وقایع_ظهور_حضرت_مهدی_عج

مذهبی 17 بازدید 2021-06-17T21:22:57+04:30
#وقایع_ظهور_حضرت_مهدی_عج

جلسه1: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T18:13:54+04:30
جلسه1: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T18:13:53+04:30
جلسه2: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 4 بازدید 2021-06-17T18:13:51+04:30
جلسه3: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه4: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T18:13:51+04:30
جلسه4: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه5: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 2 بازدید 2021-06-17T18:13:47+04:30
جلسه5: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه6: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T18:13:46+04:30
جلسه6: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه7: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 2 بازدید 2021-06-17T18:13:45+04:30
جلسه7: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه8: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T18:13:44+04:30
جلسه8: شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه1: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T17:52:54+04:30
جلسه1: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T17:52:52+04:30
جلسه2: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T17:52:51+04:30
جلسه3: شرح دعای دهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه1: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T17:52:49+04:30
جلسه1: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T17:52:47+04:30
جلسه2: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T17:52:45+04:30
جلسه3: شرح دعای یازدهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای نهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T16:49:49+04:30
جلسه2: شرح دعای نهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای نهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 2 بازدید 2021-06-17T16:49:48+04:30
جلسه3: شرح دعای نهم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

نماهنگ ولادت کریمه اهل بیت با صدای میرداماد

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T16:28:48+04:30
نماهنگ ولادت کریمه اهل بیت با صدای میرداماد

واقعیت سابقه آقای رئیسی و مابقی رقبای اصلاحطلب در انتخابات 1400

آموزشی 0 بازدید 2021-06-17T15:13:46+04:30
واقعیت سابقه آقای رئیسی و مابقی رقبای اصلاحطلب در انتخابات 1400

جواب دندانشکن به همتی بابت سواد اقتصادی روحانی

طنز 3 بازدید 2021-06-17T15:03:16+04:30
جواب دندانشکن به همتی بابت سواد اقتصادی روحانی

جلسه6: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T14:22:49+04:30
جلسه6: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه7: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T14:22:46+04:30
جلسه7: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه8: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T14:22:45+04:30
جلسه8: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه1: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T14:01:56+04:30
جلسه1: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T14:01:54+04:30
جلسه2: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T14:01:46+04:30
جلسه3: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه4: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T14:01:44+04:30
جلسه4: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه5: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T14:01:43+04:30
جلسه5: شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه1: شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T13:19:47+04:30
جلسه1: شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T13:19:45+04:30
جلسه2: شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جریان مهندسی کردن انتخابات ایران

آموزشی 1 بازدید 2021-06-17T12:46:54+04:30
جریان مهندسی کردن انتخابات ایران

مهم و مهم تر از زبان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-17T12:46:52+04:30
مهم و مهم تر از زبان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

آیا رئیس جمهور از قبل انتخاب شده ...؟ خیلی منطقی جواب میده

آموزشی 1 بازدید 2021-06-17T12:25:44+04:30
آیا رئیس جمهور از قبل انتخاب شده ...؟ خیلی منطقی جواب میده

جلسه1: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 7 بازدید 2021-06-17T11:55:57+04:30
جلسه1: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه2: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 0 بازدید 2021-06-17T11:55:51+04:30
جلسه2: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه3: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T11:55:51+04:30
جلسه3: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه4: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 1 بازدید 2021-06-17T11:55:50+04:30
جلسه4: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه5: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 2 بازدید 2021-06-17T11:55:48+04:30
جلسه5: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

جلسه6: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

مذهبی 3 بازدید 2021-06-17T11:55:45+04:30
جلسه6: شرح دعای ششم صحیفه سجادیه - دکتر محمدعلی مجد فقیهی

شهید مدافع حرم حسن عبدالله زاده رضوان الله تعالی علیه

مذهبی 2 بازدید 2021-06-16T21:43:49+04:30
شهید مدافع حرم حسن عبدالله زاده رضوان الله تعالی علیه

️گفتگو با مهندس محمد فرخ زاده (معاون شهردار سابق شیراز)

آموزشی 1 بازدید 2021-06-16T19:46:55+04:30
️گفتگو با مهندس محمد فرخ زاده (معاون شهردار سابق شیراز)

شرح زیارت جامعه کبیره ۱۱

مذهبی 1 بازدید 2021-06-16T19:37:45+04:30
جلسه یازدهم شرح عبارت وَ عَناصِرَ الْاَبْرار زیارت جامعه کبیره مطالبی که در این جلسه از آن بحث شده است: ۱- ابرار و نیکوکاران چه کسانی هستند؟ ۲- ابرار چگونه...

کوتاه از شخصیت والای حضرت شاهچراغ علیه السلام

مذهبی 2 بازدید 2021-06-16T17:31:47+04:30
کوتاه از شخصیت والای حضرت شاهچراغ علیه السلام

شعرخوانی مداح اهل بیت(ع) سید هاشم وفائی

مذهبی 9 بازدید 2021-06-16T13:19:51+04:30
ما عشق نداریم اگر در حد تو داریم همیشه چشم بر گنبد تو

دعوت سید مجید بنی فاطمه برای مشارکت در انتخابات

مذهبی 1 بازدید 2021-06-16T10:31:45+04:30
کلیپی که در آن سید مجید بنی فاطمه مداح اهل بیت از مردم و جوانان می خواهد برای سرافرازی ایران در انتخابات شرکت کنند.
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال