حل مسئله جالب ریاضی - پیدا کردن اختلاف سن - استاد پیمان فرحی

حل مسئله جالب ریاضی - پیدا کردن اختلاف سن - استاد پیمان فرحی

حل مسئله جالب ریاضی - پیدا کردن اختلاف سن - استاد پیمان فرحی
ریاضی فصل سوم (حل مسئله ۱)

ریاضی فصل سوم (حل مسئله ۱)

ریاضی فصل سوم (حل مسئله ۱)
علوم هفتم-فصل ۲- حل مسئله چگالی۴

علوم هفتم-فصل ۲- حل مسئله چگالی۴

علوم هفتم-فصل ۲- حل مسئله چگالی۴
راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم

راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم

راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم
علوم هفتم - حل مسئله چگالی۳

علوم هفتم - حل مسئله چگالی۳

علوم هفتم - حل مسئله چگالی۳
ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 6 - راهبرد حدس و آزمایش

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 6 - راهبرد حدس و آزمایش

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 6 - راهبرد حدس و آزمایش
ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 5 - حذف حالت های نامطلوب

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 5 - حذف حالت های نامطلوب

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 5 - حذف حالت های نامطلوب
ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 4 - راهبرد حذف حالت های نامطلوب

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 4 - راهبرد حذف حالت های نامطلوب

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 4 - راهبرد حذف حالت های نامطلوب
ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 2 - راهبرد رسم شکل

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 2 - راهبرد رسم شکل

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 2 - راهبرد رسم شکل
ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 3 - راهبرد الگوسازی

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 3 - راهبرد الگوسازی

ریاضی پایه هفتم - فصل 1 - درس 1 - قسمت 3 - راهبرد الگوسازی
مهارت حل مسئله در کودکان

مهارت حل مسئله در کودکان

مهارت حل مسئله در کودکان
آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت سوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت سوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت سوم)
آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت دوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت دوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت دوم)
آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت اول)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت اول)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل (قسمت اول)
آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 1)

آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 1)

آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 1)
آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 2)

آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 2)

آموزش مجازی ریاضی نهم-فصل سوم-بخش حل مسئله (فيلم شماره 2)
دوره آموزشی تفکر هوشمندانه: غلبه بر پیچیدگی

دوره آموزشی تفکر هوشمندانه: غلبه بر پیچیدگی

دوره آموزشی تفکر هوشمندانه: غلبه بر پیچیدگی
فصل دوم علوم هفتم : اندازه گیری

فصل دوم علوم هفتم : اندازه گیری

فصل دوم علوم هفتم : اندازه گیری
آموزش فصل یک ریاضی هفتم راهبرد های حل مسئله (امیرعلی جوادیان فر)

آموزش فصل یک ریاضی هفتم راهبرد های حل مسئله (امیرعلی جوادیان فر)

این ویدئو توضیحات درباره راهبرد ها و مثال درباره آنها
آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه2 حل مسئله

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه2 حل مسئله

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه2 حل مسئله
آیا برای زندگی واقعا بزرگ شدی ؟

آیا برای زندگی واقعا بزرگ شدی ؟

آیا برای زندگی واقعا بزرگ شدی ؟
آموزش ریاضی پایه هفتم-چگونه مسئله را حل کنیم

آموزش ریاضی پایه هفتم-چگونه مسئله را حل کنیم

آموزش ریاضی پایه هفتم-چگونه مسئله را حل کنیم
پست 61. شروع فصل 5. حل مسئله(زیرمسئله). صفحه 79 الی 81 ریاضی سوم دبستان

پست 61. شروع فصل 5. حل مسئله(زیرمسئله). صفحه 79 الی 81 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 53. فصل 4. ضرب در حل مسئله صفحه 69 ریاضی سوم

پست 53. فصل 4. ضرب در حل مسئله صفحه 69 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 49. شروع فصل 4. حل مسئله(نمادین سازی). صفحه 61 الی 63 ریاضی سوم

پست 49. شروع فصل 4. حل مسئله(نمادین سازی). صفحه 61 الی 63 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 31. شروع فصل 3. حل مسئله(رسم شکل). صفحه 43 الی 45 ریاضی سوم دبستان

پست 31. شروع فصل 3. حل مسئله(رسم شکل). صفحه 43 الی 45 ریاضی سوم دبستان

پست 31. شروع فصل 3. حل مسئله(رسم شکل). صفحه 43 الی 45 ریاضی سوم دبستان
حل مسئله - ریاضی - پیدا کردن عدد ۴ رقمی - پیمان فرحی

حل مسئله - ریاضی - پیدا کردن عدد ۴ رقمی - پیمان فرحی

حل مسئله - ریاضی - پیدا کردن عدد ۴ رقمی - پیمان فرحی
ریاضی هفتم آموزش رایگان فصل اول صفحه ۸ راهبرد حل مسئله ساده تر

ریاضی هفتم آموزش رایگان فصل اول صفحه ۸ راهبرد حل مسئله ساده تر

مدرس :زهره بهمنی هزینه ویدئو :قرائت یک فاتحه برای شادی روح پدرم و همه اموات
حل مسئله فیبوناچی به زبان جاوا

حل مسئله فیبوناچی به زبان جاوا

حل مسئله فیبوناچی به زبان جاوا
حل مسئله ایی از دنباله حسابی

حل مسئله ایی از دنباله حسابی

حل مسئله ایی از دنباله حسابی
تریزکست - قسمت چهارم - حل مسئله در صنعت آسانسورسازی

تریزکست - قسمت چهارم - حل مسئله در صنعت آسانسورسازی

تریزکست - قسمت چهارم - حل مسئله در صنعت آسانسورسازی
حل مسئله ایی از دنباله هندسی

حل مسئله ایی از دنباله هندسی

حل مسئله ایی از دنباله هندسی
تعلیم و تربیت | هنرِ درست فکر کردن

تعلیم و تربیت | هنرِ درست فکر کردن

شاید یکی از مهم‌ترین علت‌های ناکامی ما در حل‌کردن مهم‌ترین مسائل و مشکلات زندگی اینه که هنرِ درست فکر کردن رو یاد نگرفتیم. اغلب احساسی و ...
آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد الگوسازی (قسمت دوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد الگوسازی (قسمت دوم)

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد الگوسازی (قسمت دوم)
آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل

آموزش ریاضی پایه هفتم-راهبرد رسم شکل
حل مسئله ی کوله پشتی 0/1 به روش برنامه ریزی پویا با کدنویسی به زبان پایتون

حل مسئله ی کوله پشتی 0/1 به روش برنامه ریزی پویا با کدنویسی به زبان پایتون

حل مسئله ی کوله پشتی 0/1 به روش برنامه ریزی پویا با کدنویسی به زبان پایتون
روایت روز دوم نشست شهید حجت الاسلام بیاضی زاده در کرمان

روایت روز دوم نشست شهید حجت الاسلام بیاضی زاده در کرمان

برگزاری حلقه های بوم حل مسئله، مراسم اختتامیه و تجلیلی از خانواده شهید
مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 2

مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 2

مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 2
آموزش ریاضی پایه هفتم-فصل اول: راهبردهای حل مسئله

آموزش ریاضی پایه هفتم-فصل اول: راهبردهای حل مسئله

آموزش ریاضی پایه هفتم-فصل اول: راهبردهای حل مسئله
آموزش ریاضی پایه هفتم - فصل اول: راهبردهای حل مسئله

آموزش ریاضی پایه هفتم - فصل اول: راهبردهای حل مسئله

فصل اول: راهبردهای حل مسئله مقدمه: چگونه مسئله را حل کنیم (قسمت اول)
نمیتونم رفتارمو کنترل کنم

نمیتونم رفتارمو کنترل کنم

نمیتونم رفتارمو کنترل کنم
مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 1

مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 1

مهارت حل مسئله در مواقع بحرانی 1
آموزش ریاضی پایه هفتم-فصل اول

آموزش ریاضی پایه هفتم-فصل اول

آموزش ریاضی پایه هفتم فصل اول: راهبردهای حل مسئله راهبرد رسم شکل
ریاضی هفتم / فصل اول راهبرد های حل مسئله / درس ششم راهبرد زیرمسئله

ریاضی هفتم / فصل اول راهبرد های حل مسئله / درس ششم راهبرد زیرمسئله

ریاضی هفتم / فصل اول راهبرد های حل مسئله / درس ششم راهبرد زیرمسئله
کتاب حل مسئله اجتماعی منتشر شد.

کتاب حل مسئله اجتماعی منتشر شد.

‌‌کتاب مجموعه مقالات«حل مسئله اجتماعی» حاصل کار گروهی پژوهشگرـمؤلفان دغدغه‌مندی است که در فضایی بین‌رشته‌ای به معرفی روی...
ریاضی راهبرد حل مسئله ی ساده تر فصل اول پایه هفتم

ریاضی راهبرد حل مسئله ی ساده تر فصل اول پایه هفتم

ریاضی راهبرد حل مسئله ی ساده تر فصل اول پایه هفتم سوال شماره ی دو
ریاضی حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی

ریاضی حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی

ریاضی حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی سوال چهارم
حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی

حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی

حل مسئله پایه هفتم فصل اول راهبرد الگو سازی سوال دوم