ساز و دهل - مگاوید

ساز و دهل

گروه موزیک شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی سنتی شاد /ساز و دهل

موسیقی 8 بازدید 2021-06-16T12:22:48+04:30
گروه موزیک شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی سنتی شاد /ساز و دهل

آهنگ شمشال و ساز و دهل کردی بی کلام شاد

موسیقی 0 بازدید 2021-06-15T16:34:45+04:30
آهنگ شمشال و ساز و دهل کردی بی کلام شاد

گروه موزیک آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/دف زن خانم

موسیقی 14 بازدید 2021-06-15T16:13:47+04:30
گروه موزیک آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/دف زن خانم

گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک ترکی / خواننده آذری /ساز و دهل عروسی

موسیقی 19 بازدید 2021-06-14T08:53:15+04:30
گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک ترکی / خواننده آذری /ساز و دهل عروسی

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / سرنا دهل/موسیقی محلی

موسیقی 24 بازدید 2021-06-14T08:53:13+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / سرنا دهل/موسیقی محلی

ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف بانوان

موسیقی 5 بازدید 2021-06-14T08:53:10+04:30
ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف بانوان

ساز و دهل عروسی خنچه بر ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف خانم

موسیقی 9 بازدید 2021-06-14T08:53:08+04:30
ساز و دهل عروسی خنچه بر ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف خانم

ساز و دهل، نوازنده کرنا استاد مصطفی توکل

موسیقی 13 بازدید 2021-06-12T07:28:44+04:30
ساز و دهل، نوازنده کرنا استاد مصطفی توکل کلیپ عاشقانه، آهنگ عاشقانه، موسیقی غمگین محلی، آهنگ جدید، آهنگ شاد، آهنگ غمگین، آهنگ محلی، میکس، آهنگ لری آهنگ لر...

استاد علی اسدی، ساز دهل و کرنا، کلیپ بسیار زیبا، ساز و دهل

موسیقی 24 بازدید 2021-06-08T02:22:30+04:30
استاد علی اسدی، ساز دهل و کرنا، کلیپ بسیار زیبا آهنگ لری آهنگ لری بختیاری آهنگ لری جنوبی آهنگ لری یاسوجی آهنگ لری بویر احمدی آهنگ لری فیلی کلیپ لری #خوانند...

کرنا نوازی بسیار عالی استاد علی اسدی، ساز و دهل

موسیقی 3 بازدید 2021-06-07T04:19:29+04:30
کرنا نوازی بسیار عالی استاد علی اسدی، ساز و دهل آهنگ لری آهنگ لری بختیاری آهنگ لری جنوبی آهنگ لری یاسوجی آهنگ لری بویر احمدی آهنگ لری فیلی کلیپ لری #خوانن...

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / موسیقی شاد / گروه موزیک

هنری 0 بازدید 2021-06-04T10:21:07+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / موسیقی شاد / گروه موزیک

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / گروه دف خانم

موسیقی 17 بازدید 2021-05-31T22:11:06+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / گروه دف خانم

گروه ساز و دهل گروه رقص ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف/موزیک شاد

موسیقی 19 بازدید 2021-05-31T16:35:07+04:30
گروه ساز و دهل گروه رقص ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه دف/موزیک شاد

گروه ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه خنچه بر/گروه دف خانم/گروه رقص

موسیقی 25 بازدید 2021-05-31T16:35:06+04:30
گروه ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه خنچه بر/گروه دف خانم/گروه رقص

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه رقص آذری /خنچه بر و دف زن

موسیقی 30 بازدید 2021-05-31T16:34:55+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه رقص آذری /خنچه بر و دف زن

گروه موسیقی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/دف زن خانم

موسیقی 20 بازدید 2021-05-30T22:31:40+04:30
گروه موسیقی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/دف زن خانم

گروه موسیقی سنتی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل /سنتور دف ویلن

موسیقی 11 بازدید 2021-05-29T21:28:52+04:30
گروه موسیقی سنتی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل /سنتور دف ویلن

گروه موزیک آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی ترکی/خواننده آذری/ ساز و دهل عروسی

موسیقی 0 بازدید 2021-05-29T09:13:56+04:30
گروه موزیک آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی ترکی/خواننده آذری/ ساز و دهل عروسی

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/خنچه بر/دف زن خانم/گروه موزیک شاد

موسیقی 7 بازدید 2021-05-28T19:43:43+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/خنچه بر/دف زن خانم/گروه موزیک شاد

گروه موسیقی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موزیک سنتی شاد/ساز و دهل عروسی

موسیقی 15 بازدید 2021-05-28T19:43:41+04:30
گروه موسیقی شاد عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موزیک سنتی شاد/ساز و دهل عروسی

گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/موزیک شاد

موسیقی 9 بازدید 2021-05-28T19:43:38+04:30
گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی/موزیک شاد

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه دفنوازی/موسیقی شاد سنتی /عقد و عروسی

موسیقی 4 بازدید 2021-05-25T10:59:16+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه دفنوازی/موسیقی شاد سنتی /عقد و عروسی

ساز و دهل لری جدید _عروسی _سیستمی_شاد_مقام سه پا

موسیقی 10 بازدید 2021-05-23T02:44:34+04:30
ساز و دهل لری جدید _عروسی _سیستمی_شاد_مقام سه پا

گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل/خواننده عروسی

موسیقی 13 بازدید 2021-05-19T19:45:33+04:30
گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل/خواننده عروسی

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر/سرنا دهل

موسیقی 14 بازدید 2021-05-19T19:45:31+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر/سرنا دهل

گروه دفنوازی بانوان،دف زن خانم،ساز و دهل،گروه موسیقی عروسی۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

موسیقی 1 بازدید 2021-05-19T11:42:51+04:30
گروه دفنوازی بانوان،دف زن خانم،ساز و دهل،گروه موسیقی عروسی۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / گروه رقص آذری

موسیقی 9 بازدید 2021-05-17T16:25:33+04:30
ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ خنچه بر / گروه رقص آذری

کلیپ زیبای گروه دفنوازی بانوان،اجرای فرمالیته عروس۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

موسیقی 6 بازدید 2021-05-17T12:34:39+04:30
کلیپ زیبای گروه دفنوازی بانوان،اجرای فرمالیته عروس۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

دف زن خانم برای عروسی،دفنوازی مراسم عروسی،۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

موسیقی 2 بازدید 2021-05-16T12:49:38+04:30
دف زن خانم برای عروسی،دفنوازی مراسم عروسی،۰۹۰۱۸۱۲۲۲۰۹

گروه موسیقی بانوان،گروه دفنوازی و ساقدوشی عروسی،ساز و دهل ،دف و سنتور

موسیقی 4 بازدید 2021-05-16T12:28:36+04:30
گروه موسیقی بانوان،گروه دفنوازی و ساقدوشی عروسی،ساز و دهل ،دف و سنتور

چاپ؛ پایکوبی مردمان بلوچ

جهانگردی 1 بازدید 2021-05-15T15:01:29+04:30
چاپ؛ پایکوبی مردمان بلوچ

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک شاد/موسیقی شاد سنتی

موسیقی 20 بازدید 2021-05-11T18:19:35+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موزیک شاد/موسیقی شاد سنتی

گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل/ ساقدوش عروس/دف زن خانم

موسیقی 32 بازدید 2021-05-11T18:19:33+04:30
گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل/ ساقدوش عروس/دف زن خانم

ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل / دف زن خانم/گروه موسیقی شاد

موسیقی 11 بازدید 2021-05-09T19:01:52+04:30
ساز و دهل ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل / دف زن خانم/گروه موسیقی شاد

برگزاری مراسم عروسی مذهبی با گروه موسیقی سنتی۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

مذهبی 3 بازدید 2021-05-09T08:46:45+04:30
برگزاری مراسم عروسی مذهبی با گروه موسیقی سنتی۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

ساز و دهل و گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی شاد آذری

موسیقی 2 بازدید 2021-05-08T11:19:34+04:30
ساز و دهل و گروه رقص آذری ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ موسیقی شاد آذری

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل / دف زن خانم / گروه ساقدوش

موسیقی 6 بازدید 2021-05-05T09:55:34+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل / دف زن خانم / گروه ساقدوش

ساز و دهل خنچه بر ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/ گروه موسیقی شاد / دف زن خانم

موسیقی 1 بازدید 2021-05-05T09:55:28+04:30
ساز و دهل خنچه بر ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/ گروه موسیقی شاد / دف زن خانم

گروه موسیقی بانوان/دفنوازی گروهی بانوان /عقد و عروسی/ساز و دهل

موسیقی 1 بازدید 2021-05-01T16:55:43+04:30
گروه موسیقی بانوان/دفنوازی گروهی بانوان /عقد و عروسی/ساز و دهل

گروه موسیقی سنتی/عروسی مذهبی/ساز و دهل/خواننده سنتی

موسیقی 0 بازدید 2021-05-01T15:52:58+04:30
گروه موسیقی سنتی/عروسی مذهبی/ساز و دهل/خواننده سنتی

عاشیق امیر احمدی ساز و دهل آشیق سعید احمدی امیراحمدی۲۵۲۵ آشیق امیراحمدی پیج اینس

موسیقی 9 بازدید 2021-05-01T04:19:39+04:30
استاد سعید احمدی عاشیق سعید احمدی آشیق امیر احمدی ساز و دهل محلی آهنگ روزی روزگاری شاد مخصوص تمام ترک زبان های عزیزمون آهنگ جدید هالای شهری امیر احمدی۲۵۲۵ #ق...

عروسی مذهبی/گروه موسیقی سنتی/ساز و دهل/گروه دفنوازی بانوان/۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

موسیقی 7 بازدید 2021-04-29T11:40:47+04:30
عروسی مذهبی/گروه موسیقی سنتی/ساز و دهل/گروه دفنوازی بانوان/۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

عروسی مذهبی/گروه موسیقی سنتی/عروسی اسلامی/ ساز و دهل/ ۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

موسیقی 15 بازدید 2021-04-26T12:01:36+04:30
عروسی مذهبی/گروه موسیقی سنتی/عروسی اسلامی/ ساز و دهل/ ۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی خواننده

موسیقی 3 بازدید 2021-04-26T10:37:27+04:30
گروه موسیقی سنتی شاد ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ ساز و دهل عروسی خواننده

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موسیقی شاد/سنتور دف/خواننده

موسیقی 9 بازدید 2021-04-25T11:40:38+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ گروه موسیقی شاد/سنتور دف/خواننده

گروه موسیقی سنتی/اجرای موسیقی زنده/عروسی مذهبی /ساز و دهل۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

موسیقی 0 بازدید 2021-04-24T15:10:31+04:30
گروه موسیقی سنتی/اجرای موسیقی زنده/عروسی مذهبی /ساز و دهل۰۹۱۲۱۷۱۰۴۲۰

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه موسیقی شاد/ نی دف

موسیقی 0 بازدید 2021-04-24T12:01:27+04:30
ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ سرنا دهل/گروه موسیقی شاد/ نی دف

گروه موسیقی سنتی/ عروسی مذهبی/ساز و دهل/دف زن خانم

موسیقی 6 بازدید 2021-04-17T12:44:01+04:30
گروه موسیقی سنتی/ عروسی مذهبی/ساز و دهل/دف زن خانم
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال