اجتماعی پنجم ابتدایی درس9 راه ها و حمل و نقل (2)

اجتماعی پنجم ابتدایی درس9 راه ها و حمل و نقل (2)

اجتماعی پنجم ابتدایی درس9 راه ها و حمل و نقل (2)
آموزش زبان انگلیسی (17) - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سعید صادقی

آموزش زبان انگلیسی (17) - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سعید صادقی

تدریس توسط آقای سعید صادقی - آموزش زبان انگلیسی (17) - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران
حل کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
حل تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل تمرین صفحه 43 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
فارسی پنجم ابتدایی درس نهم بخوان و حفظ کن سرای امید با صدای استاد شجریان

فارسی پنجم ابتدایی درس نهم بخوان و حفظ کن سرای امید با صدای استاد شجریان

فارسی پنجم ابتدایی درس نهم بخوان و حفظ کن سرای امید با صدای استاد شجریان
فارسی پنجم ابتدایی درس نهم نام آوران دیروز، امروز ، فردا

فارسی پنجم ابتدایی درس نهم نام آوران دیروز، امروز ، فردا

فارسی پنجم ابتدایی درس نهم نام آوران دیروز، امروز ، فردا
وقتی شنیدم فرزندانم شهید شده اند از ترس رو به بیابان فرار کردم

وقتی شنیدم فرزندانم شهید شده اند از ترس رو به بیابان فرار کردم

وقتی شنیدم فرزندانم شهید شده اند از ترس رو به بیابان فرار کردم
هدیه های آسمان پنجم ابتدایی تمرین های درس نهم

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی تمرین های درس نهم

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی تمرین های درس نهم
هدیه های آسمان پنجم ابتدایی انیمیشن درس نهم یک جهان جشن

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی انیمیشن درس نهم یک جهان جشن

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی انیمیشن درس نهم یک جهان جشن
هدیه های آسمان پنجم ابتدایی درس نهم یک جهان جشن

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی درس نهم یک جهان جشن

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی درس نهم یک جهان جشن
قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی سوم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی سوم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی سوم
قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی چهارم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی چهارم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی چهارم
قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی دوم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی دوم

قرآن پنجم ابتدایی درس نهم جلسه ی دوم
آموزش ::::ریاضی پنجم ::::مبحث کسر::::ضرب کسر::::ریاضی پنجم ابتدایی

آموزش ::::ریاضی پنجم ::::مبحث کسر::::ضرب کسر::::ریاضی پنجم ابتدایی

آموزش ::::ریاضی پنجم ::::مبحث کسر::::ضرب کسر::::ریاضی پنجم ابتدایی
حل صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی

حل صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی

حل صفحه 2 ریاضی پنجم ابتدایی
ازمایش علوم پنجم موضوع فرو رفتن تخم مرغ ها در آب  و آب نمک

ازمایش علوم پنجم موضوع فرو رفتن تخم مرغ ها در آب و آب نمک

ازمایش علوم پنجم موضوع فرو رفتن تخم مرغ ها در آب و آب نمک
آموزش نرم افزار power point جلسه سوم پایه پنجم ابتدایی

آموزش نرم افزار power point جلسه سوم پایه پنجم ابتدایی

آموزش نرم افزار power point جلسه سوم پایه پنجم ابتدایی
جمع و تفریق عدد مخلوط به روش های مختلف ریاضی پنجم صفحه ۲۹

جمع و تفریق عدد مخلوط به روش های مختلف ریاضی پنجم صفحه ۲۹

آموزش جمع و تفریق عدد مخلوط به روش های مختلف از ریاضی پنجم ابتدایی صفحه ۲۹
فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 40 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
فعالیت صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
کار در کلاس صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 41 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 42 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
ریاضی/فصل دوم کسر ها/پایه پنجم ابتدایی

ریاضی/فصل دوم کسر ها/پایه پنجم ابتدایی

ریاضی/فصل دوم کسر ها/پایه پنجم ابتدایی
آموزش ساده کردن کسرها ریاضی پنجم ابتدایی

آموزش ساده کردن کسرها ریاضی پنجم ابتدایی

آموزش ساده کردن کسرها ریاضی پنجم ابتدایی
فارسی - ای ایران (قسمت 2) - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

فارسی - ای ایران (قسمت 2) - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

تدریس توسط آقای سید مرتضی حاجی محمدی - فارسی - ای ایران (قسمت 2) - پایه پنجم ابتدایی - ای ایران ، ای مرز پر گوهر - کتاب فارسی پنجم - قسمت 2 دبستان پسرانه رف...
ریاضی - ضرب مساحتی - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

ریاضی - ضرب مساحتی - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

تدریس توسط آقای سید مرتضی حاجی محمدی - ریاضی - ضرب مساحتی - پایه پنجم ابتدایی - ضرب اعداد مخلوط دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران
مطالعات اجتماعی - درس جمعیت - پایه پنجم ابتدایی- مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

مطالعات اجتماعی - درس جمعیت - پایه پنجم ابتدایی- مدرس: آقای سید مرتضی حاجی محمدی

تدریس توسط آقای سید مرتضی حاجی محمدی - مطالعات اجتماعی - درس جمعیت - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران
انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی

انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی

انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی
انیمیشن مطالعات درس هفتم  پنجم ابتدایی- نواحی صنعتی

انیمیشن مطالعات درس هفتم پنجم ابتدایی- نواحی صنعتی

انیمیشن مطالعات درس هفتم پنجم ابتدایی- نواحی صنعتی
کلیپ کارخانه تولید چیپس درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

کلیپ کارخانه تولید چیپس درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

کلیپ کارخانه تولید چیپس درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
درس ششم فارسی پنجم ابتدایی_  سرود ملی

درس ششم فارسی پنجم ابتدایی_ سرود ملی

درس ششم فارسی پنجم ابتدایی_ سرود ملی
آموزش ریاضی کسر پنجم ابتدایی

آموزش ریاضی کسر پنجم ابتدایی

آموزش ریاضی کسر پنجم ابتدایی
درس 5 قرآن جلسه اول پنجم ابتدایی

درس 5 قرآن جلسه اول پنجم ابتدایی

درس 5 قرآن جلسه اول پنجم ابتدایی
تدريس درس هفتم پنجم ابتدایی  هديه هاي آسماني رنگين کمان جمعه

تدريس درس هفتم پنجم ابتدایی هديه هاي آسماني رنگين کمان جمعه

تدريس درس هفتم پنجم ابتدایی هديه هاي آسماني رنگين کمان جمعه
روانخوانی درس هفتم پنجم ابتدایی هدیه های آسمانی - رنگین کمان جمعه

روانخوانی درس هفتم پنجم ابتدایی هدیه های آسمانی - رنگین کمان جمعه

روانخوانی درس هفتم پنجم ابتدایی هدیه های آسمانی - رنگین کمان جمعه
کار در کلاس صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 38 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

تمرین صفحه 39 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
فعالیت صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

فعالیت صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
کار در کلاس صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

کار در کلاس صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
حل فعالیت صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل فعالیت صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400

حل فعالیت صفحه 36 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400
چنار و کدوبن - آندیا حیدری

چنار و کدوبن - آندیا حیدری

درس پنجم فارسی پایه پنجم ابتدایی امیدوارم لذت ببرید
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 دوشنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 دوشنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 دوشنبه
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 سه شنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 سه شنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 سه شنبه
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 یکشنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 یکشنبه

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ریآموز شماره 7 یکشنبه
مثال از ضرب کسرها پنجم ابتدایی

مثال از ضرب کسرها پنجم ابتدایی

مثال از ضرب کسرها پنجم ابتدایی